Signal Processing for Communications Laboratory

You are here:  Home > Members

Members

 • Faculty members
 • Graduate (master course) students
  • Yuki Okigawa
  • Takahiro Kikuchi
  • Yusuke Saito
  • Yusuke Setoguchi
  • Hayato Teshiromori
  • Hikaru Morita
  • Kyohei Amano
  • Jiro Ueda
  • Gao Yuan
  • Junta Furukawa
  • Shin-ya Watanabe
  • Undergraduate students
   • Yohei Otsuka
   • Tetsuya Iizuka
   • Kai Isaka
   • Toshiaki Kono
   • Yuto Takekoshi
   • Takumi Nakajima
   • Jin Fujita
   • Non-degree students
    • Songyuan Zhao
    • Lugan Wang